CIMEN Fuzhou Showroom 
1041-1F, CIMEN
No.293 jianjiangbei road
jin'an district
Fuzhou
Fujian province

福州
福建省福州市晋安区连江北路293号喜盈门家居建材广场1F1041